Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn (VHE) tuyển dụng năm 2017

Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn (VHE) tuyển dụng Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí với nhiều vị trí việc và chế độ đãi ngộ phù hợp. Các bạn sinh viên Viện Cơ Khí sắp tốt nghiệp chú ý.


Liên kết Website