Giới thiệu

Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm cơ khí (SME lab) được thành lập ngày 01/01/2016 theo quyết định số 3660/QĐ-ĐHHHVN-TCCB trên cơ sở các phòng thực hành của Viện Cơ khí.

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm có chức năng tổ chức, quản lý, khai thác các cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ cho việc thực hành thí nghiệm, thực tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng tiến độ giảng dạy, học tập của các học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập trong chương trình đào thuộc lĩnh vực được phân công.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung các bài thực hành, thí nghiệm, thực tập; biên soạn tài liệu tham khảo, bài giảng có liên quan đến các học phần thí nghiệm, thực hành, thực tập.

Cơ sở vật chất

Hiện nay Trung tâm đã và đang được đầu tư trang bị nhiều máy móc thiết bị mới, hiện đại, đồng bộ phục vụ công tác đào tạo cho các chuyên ngành của Viện cơ khí như: Hệ thống CAD/CAM/CNC, hệ thống thử cơ tính vật liệu, hệ thống máy nâng chuyển, hệ thống chuẩn đoán và mô phỏng ô tô, hệ thống nhiệt lạnh, hệ thống thủy khí…

Định hướng phát triển

Theo định hướng phát triển của Trường cũng như của Viện, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm cơ khí không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình mà còn phát triển theo hướng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, cung cấp các dịch vụ đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí.

Liên hệ: Phòng 201 nhà C14, Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Liên kết Website