Các môn học do bộ môn đảm nhận

1. Động lực học hệ nhiều vật  

2. Mô phỏng số và ĐK các hệ động lực 

3. Kỹ thuật điều khiển tự động

4. Kỹ thuật lập trình PLC và ứng dụng

5. Matlab ứng dụng

6. Hệ thống cơ điện tử

7. Cơ cấu chấp hành

8. Cảm biến và xử lý tín hiệu

9. Kỹ thuật Rôbốt       

10. Rôbốt công nghiệp

Liên kết Website