Liên hệ

Văn phòng Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tầng 7, nhà A6, khu hiệu bộ, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: +84 2253 829 245

Email: viencokhi@vimaru.edu.vn

Website: www.sme.vimaru.edu.vn 

Facebook: viencokhi.hanghaivietnam

 

Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Điện thoại: +84 912 023 182

Email: biendn@vimaru.edu.vn

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Dương Nam

Điện thoại: +84 934 315 317

Email: namnd.khcs@vimaru.edu.vn

 

Phó Viện trưởng: TS. Trần Thị Thanh Vân

Điện thoại: +84 912 306 199

Email: vanttt.vck@vimaru.edu.vn

 

Lãnh đạo bộ môn-trung tâm:

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí:

Phó Trưởng Bộ môn (phụ trách): ThS. Vũ Thị Thu Trang

Điện thoại: +84 868 581 699

Email: trangvtt.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật Ôtô:

Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Gia Việt

Điện thoại: +84 974 882 265

Email: vietnd.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Máy xếp dỡ:

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Lan Hương

Điện thoại: +84 903 264 858

Email: huongnlvck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật cơ điện tử:

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Phạm Đình Bá

Điện thoại: +84 868 385 265

Email: bapd.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh:

Trưởng Bộ môn: TS. Thẩm Bội Châu

Điện thoại: +84 327 717 271

Email: chautb.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Công nghệ vật liệu:

Phó Viện trưởng kiêm phụ trách Bộ môn: TS. Trần Thị Thanh Vân

Điện thoại: +84 912 306 199

Email: vanttt.vck@vimaru.edu.vn

 

Trung tâm Cơ khí thực hành

Phó Viện trưởng kiêm giám đốc trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Dương Nam

Điện thoại: +84 934 315 317

Email: namnd.khcs@vimaru.edu.vn

Liên kết Website