Liên hệ

Văn phòng Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tầng 7, nhà A6, khu hiệu bộ, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: +84 2253 829 245

Email: viencokhi@vimaru.edu.vn

Website: www.sme.vimaru.edu.vn 

Facebook: viencokhi.hanghaivietnam

 

Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: PGS.TS. Lê Văn Điểm

Điện thoại: +84 983 885 694

Email: diemlv.mtb@vimaru.edu.vn

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Điện thoại: +84 912 023 182

Email: biendn@vimaru.edu.vn

 

Lãnh đạo bộ môn:

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí:

Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Văn Duy

Điện thoại: +84 912 216 024

Email: duyvv.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật Ôtô:

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: +84 904 020 211

Email: dungnt@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật cơ điện tử:

Trưởng Bộ môn: TS. Hoàng Mạnh Cường

Điện thoại: +84 913 300 978

Email: cuonghm@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh:

Trưởng Bộ môn: TS. Thẩm Bội Châu

Điện thoại: +84 327 717 271

Email: chautb.vck@vimaru.edu.vn

 

Bộ môn Công nghệ vật liệu:

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn T. Thu Lê

Điện thoại: +84 778 245 479

Email: lentt.vck@vimaru.edu.vn

 

Liên kết Website