Liên hệ

Văn phòng Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tầng 7, nhà A6, khu hiệu bộ, 484 Lạch Tray, Hải Phòng

Điện thoại: +84 313 829245

Email: viencokhi@vimaru.edu.vn

Website: www.sme.vimaru.edu.vn 

Facebook: viencokhi.hanghaivietnam

 

Lãnh đạo Viện:

Viện trưởng: PGS.TS. Lê Văn Điểm

Điện thoại: +84 983 885 694

Email: diemlv.mtb@vimaru.edu.vn

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Điện thoại: +84 912 023 182

Email: biendn@vimaru.edu.vn

Liên kết Website