Công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường

Năm học 2023-2024, Viện Cơ khí có 3 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tập thể giảng viên Viện Cơ khí, vào hồi 14h00, ngày 15/4/2024...
Năm học 2023-2024, Các cán bộ giảng viên Viện Cơ khí đã đăng ký 17 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Các đề tài đăng ký đều có nội dung nghiên cứu gắn liền với ứng dụng thực tiễn sản xuất và...
STTTên đề tàiMã ĐTChủ nhiệm ĐT1.                   Nghiên cứu tự động hóa tính toán tang cuốn cáp trong cơ...
Ngày 17/4/2023, Hội đồng khoa học Viện Cơ khí đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2022 – 2023. Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp.Hội đồng nghiệm thu gồm PGS.TS. Đào Ngọc...
Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023, vào hồi 07h30 ngày 02/6/2023, Viện Cơ khí đã long trọng tổ chức Nghiệm thu đề tài...
Ngày 30/12/2015, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn đã ra buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của 02 nghiên cứu sinh là giảng viên Viện Cơ khí:- NCS. Nguyễn Lan Hương với đề tài: ...

Liên kết Website