Công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 30/12/2015, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn đã ra buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của 02 nghiên cứu sinh là giảng viên Viện Cơ khí:- NCS. Nguyễn Lan Hương với đề tài: ...

Liên kết Website