TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023, vào hồi 07h30 ngày 02/6/2023, Viện Cơ khí đã long trọng tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023.

Trong buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học Viện Cơ khí đã tiến hành nghiệm thu 16 đề tài NCKH. Sau phần báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đưa ra những ý kiến góp ý thẳng thắn, phân tích chuyên sâu giúp các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện công trình nghiên cứu của mình. Buổi nghiệm thu kết thúc với tinh thần làm việc khách quan, công tâm. Các đề tài đều đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra với hàm lượng khoa học cao, là nguồn tài liệu quý báu để các nhà khoa học và sinh viên tham khảo, nghiên cứu phát triển mở rộng, ứng dụng trong thực tiễn.

Đây là hoạt động khoa học thường niên với số lượng và chất lượng đề tài NCKH thực hiện ngày càng gia tăng thể hiện sự đóng góp khoa học của giảng viên trong Viện Cơ khí với Nhà trường và lĩnh vực khoa học – công nghệ trong nước. 

Một số hình ảnh trong buổi Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2022-2023.

Liên kết Website