Nghiên cứu khoa học

      Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên là hoạt động thường niên được Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào NCKH trong sinh viên, giúp các em phát...
      Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2023-2024, Viện Cơ khí thực hiện xuất bản Nội san khoa học định kỳ số 9/2024 nhân Kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học...
      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các cán bộ, giảng viên Viện Cơ khí và doanh nghiệp trao đổi học thuật, công bố...
Năm học 2023-2024, Viện Cơ khí có 3 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của tập thể giảng viên Viện Cơ khí, vào hồi 14h00, ngày 15/4/2024...
Năm học 2023-2024, Các cán bộ giảng viên Viện Cơ khí đã đăng ký 17 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Các đề tài đăng ký đều có nội dung nghiên cứu gắn liền với ứng dụng thực tiễn sản xuất và...
STTTên đề tàiMã ĐTChủ nhiệm ĐT1.                   Nghiên cứu tự động hóa tính toán tang cuốn cáp trong cơ...
Ngày 17/4/2023, Hội đồng khoa học Viện Cơ khí đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2022 – 2023. Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp.Hội đồng nghiệm thu gồm PGS.TS. Đào Ngọc...
Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2022-2023 và hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2023, vào hồi 07h30 ngày 02/6/2023, Viện Cơ khí đã long trọng tổ chức Nghiệm thu đề tài...
Tiếp nối thành công của Nội san khoa học số 7, Viện Cơ khí hoàn thiện Nội san khoa học số 8/2023 nhân Kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trong nội san số 8 bao gồm 13 bài viết...
1. Tên đề tài: "Ứng dụng đạo hàm cấp phân số trong điều khiển cần trục RTG và các hệ hụt dẫn động khác".Chủ nhiệm GS.TS. Lê Anh Tuấn - đề tài Nafosted

Pages

Liên kết Website