Nghiên cứu khoa học

Theo Quyết định số: 2832/QĐ-ĐHHHVN-KHCN Nhà trường đã xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 - 2016, trong đó Viện Cơ khí có 20 đề tài.Các đề tài được thực hiện và hoàn thành việc nghiệm...
Nhân dịp ký niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, Viện Cơ khí tổ chức hội thảo khoa học để các thầy cô giáo, các nhà khoa học công bố kết quả nghiên...
1. Mục đíchQui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc bình duyệt, biên tập, phát hành tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải và các tài liệu liên quan đến các bài báo chuyên...
1.    Mục đíchQui trình này qui định trách nhiệm và phương pháp tiến hành biên soạn và phát hành  giáo trình do Trường Đại học Hàng hải thực hiện để đảm bảo chất lượng biên soạn,...
1. Mục đíchQui trình này qui định về trách nhiệm và phương pháp thực hiện việc lưu trữ, bảo quản, sử dụng và huỷ các loại hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và các tài liệu liên quan.2. Phạm...
1. Mục đích Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác quản lý các hoạt động đăng ký, phê duyệt và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp tại trường Đại học Hàng hải.2. Phạm viQuy...

Pages

Liên kết Website