Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường của NCS Nguyễn Lan Hương - BM Máy xếp dỡ và Hoàng Anh Tuấn - BM KT Nhiệt lạnh

Ngày 30/12/2015, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam diễn đã ra buổi bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của 02 nghiên cứu sinh là giảng viên Viện Cơ khí:

- NCS. Nguyễn Lan Hương với đề tài: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME) cho động cơ Diesel cỡ nhỏ;

- NCS. Hoàng Anh Tuấn với đề tài: Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel.

Các đề tài nghiên cứu thuộc Chuyên ngành: Khai thác bảo trì tàu thủy, mã số: 62520116.

Buổi bảo vệ của hai NCS đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các NCS đã được nghe ý kiến nhận xét và đóng góp ý kiến của các thành viên hội đồng chấm luận văn và các nhà khoa học đến từ các trường, các cơ quan trong nước khác thuộc khối cơ khí động lực.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHMpRwCwhss

Một số hình ảnh diễn ra trong buổi lễ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết Website