Định hướng nghiên cứu khoa học

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU KHIỂN TRONG KỸ THUẬT ROBOT

Nguyễn Hoàng Hải, Hoàng Mạnh Cường

...

Trước đây, quan điểm về cơ chế tăng bền của thép Mn cao (hay còn gọi là thép Hadfield) đó là chuyển biến từ austenit thành mactenxit dưới tác dụng của tại trọng cơ học...

Subscribe to Định hướng nghiên cứu khoa học

Liên kết Website