Ngành đào tạo

 Ngành Kỹ thuật cơ khí:Kỹ thuật cơ khí bao trùm một lĩnh vực rộng lớn, ứng dụng các nguyên lý cơ bản về toán học, vật lý, nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng, năng lượng...
1. Tên chuyên ngành/chương trình: CƠ ĐIỆN TỬ2. Giới thiệu chuyên ngành/chương trình  Cơ điện tử (Mechatronics) là một lĩnh vực khoa học công nghệ được hình thành dựa trên sự kết hợp thống nhất...
a. Về kiến thức:Đào tạo cho người học có đủ trình độ chuyên môn về các lĩnh vực:- Thiết kế phương án, thiết kế cơ bản, thiết kế kỹ thuật và thi công hệ thống nhiệt, lạnh và thông gió.- Thiết kế qui...
a. Về kiến thức:Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội; có hiểu biết...
1. Tên chuyên ngành/chương trình: Kỹ thuật cơ khíTên ngành:  Kỹ thuật cơ khíTên chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí.  Mã ngành:   D52520103      ...

Liên kết Website