Ngành đào tạo

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering)Mã ngành: 7520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)Thời gian đào tạo: 4 nămKhối lượng kiến thức: 124 tín chỉKỹ thuật cơ khí là gì:Kỹ thuật cơ...

Liên kết Website