Tầm nhìn

 

Là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia, Viện Cơ khí phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Duyên hải Bắc Bộ, đến năm 2030 sánh ngang với các trường trong nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cơ khí ứng dụng và có trình độ ngang bằng các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các lĩnh vực cơ khí nói chung và lĩnh vực cơ khí liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế biển.

Các chương trình đào tạo của Viện Cơ khí hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn kiểm định trong nước và phấn đấu một số chuyên ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của vùng cùng với sứ mệnh của Nhà trường trở thành trường Đại học thông minh.

 

 

Liên kết Website