Tầm nhìn

 

Là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia, Viện Cơ khí phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Duyên hải Bắc Bộ, sánh ngang với các trường trong nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cơ khí ứng dụng, đến năm 2030 có trình độ ngang bằng các nước trong khu vực châu Á.

 

Liên kết Website