Tầm nhìn

 

Là một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia, Viện Cơ khí phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực Duyên hải Bắc Bộ, đến năm 2030 sánh ngang với các trường trong nhóm dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cơ khí ứng dụng và có trình độ ngang bằng các nước trong khu vực châu Á; Đến năm 2025, tất cả các chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định trong nước và ít nhất một chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế.

 

Liên kết Website