Sơ đồ tổ chức

Đề cao vai trò tự chủ để phù hợp với chiến lược tự chủ trong đào tạo đại học trên cả nước, Viện Cơ khí hướng tới xây dựng một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, năng động lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động. Ngoài cơ cấu truyền thống, các ban chuyên môn và hệ thống trợ lý giúp cho mọi hoạt động của đơn vị được vận hành linh hoạt. Sơ đồ tổ chức của Viện như sau:

Liên kết Website