Sơ đồ tổ chức

Đề cao vai trò tự chủ để phù hợp với chiến lược tự chủ trong đào tạo đại học trên cả nước, Viện Cơ khí hướng tới xây dựng một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, năng động lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động. Ngoài cơ cấu truyền thống, các ban chuyên môn và hệ thống trợ lý giúp cho mọi hoạt động của đơn vị được vận hành linh hoạt. Sơ đồ tổ chức của Viện như sau:

 

LÃNH ĐẠO VIỆN, BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM

 

TT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Chức vụ hiện tại

1

PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Lý lịch khoa học

Viện trưởng

2 PGS.TS. Nguyễn Dương Nam Lý lịch khoa học

Phó Viện trưởng

3

TS. Trần Thị Thanh Vân

Lý lịch khoa học

Phó Viện trưởng 

4 TS. Nguyễn Lan Hương Lý lịch khoa học Trưởng Bộ môn Máy xếp dỡ
5 TS. Ngô Gia Việt Lý lịch khoa học Trưởng bộ môn Bộ môn Kỹ thuật ô tô

6

ThS. Vũ Thị Thu Trang

Lý lịch khoa học

P. Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

7

TS. Thẩm Bội Châu

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh

8

PGS.TS. Phạm Đình Bá

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Cơ Điện Tử

9

TS. Trần Thị Thanh Vân

Lý lịch khoa học

P. Trưởng Bộ môn phụ trách Công nghệ vật liệu

10 ThS. Phạm Hoàng Nghĩa Lý lịch khoa học  Giám đốc trung tâm TH-TN

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ThS. Nguyễn Đức Bình

Chủ tịch Công đoàn Viện Cơ khí: ThS. Phạm Hoàng Nghĩa

Giáo vụ Viện: ThS. Trịnh Thị Phương Lan

                     Cử nhân Bùi Thị Niên

Trợ lý CTSV: ThS. Nguyễn Hoàng Việt

Liên kết Website