Sơ đồ tổ chức

Đề cao vai trò tự chủ để phù hợp với chiến lược tự chủ trong đào tạo đại học trên cả nước, Viện Cơ khí hướng tới xây dựng một cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, năng động lấy tinh thần phục vụ làm nền tảng cho mọi hoạt động. Ngoài cơ cấu truyền thống, các ban chuyên môn và hệ thống trợ lý giúp cho mọi hoạt động của đơn vị được vận hành linh hoạt. Sơ đồ tổ chức của Viện như sau:

 

LÃNH ĐẠO VIỆN, BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM

 

TT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

Chức vụ hiện tại

1

PGS.TS. Đào Ngọc Biên

Lý lịch khoa học

Viện trưởng

2 TS. Nguyễn Tiến Dũng Lý lịch khoa học

Phó Viện trưởng

Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật ô tô

3

PGS.TS. Nguyễn Dương Nam

Lý lịch khoa học

Phó Viện trưởng 

4 TS. Nguyễn Lan Hương Lý lịch khoa học Trưởng Bộ môn Máy xếp dỡ

5

TS. Hoàng Văn Nam

Lý lịch khoa học

P. Trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí

6

TS. Thẩm Bội Châu

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh

7

TS. Hoàng Mạnh Cường

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ môn Cơ Điện Tử

8

TS. Trần Thị Thanh Vân

Lý lịch khoa học

P. Trưởng Bộ môn phụ trách Công nghệ vật liệu

9 ThS. Nguyễn Văn Hải Lý lịch khoa học Giám đốc trung tâm TH-TN
 

 

 

Liên kết Website