LÝ LỊCH KHOA HỌC TS.NGUYỄN LAN HƯƠNG

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    Nguyễn Lan Hương                                   Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:   05/09/1970                            Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán:   Hà Hồi- Thường Tín- Hà Nội                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:      Tiến sỹ                                          Năm, nước nhận học vị:2015, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                     Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 50 Ngõ Nam Pháp 1- phường Đằng Giang- quận Ngô Quyền- Hải Phòng.

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0903264858

Fax:                                                                      Email: huongnlvck@vimaru.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Hàng hải Việt Nam

Ngành học:   Máy xếp dỡ

Nước đào tạo: Việt Nam  Năm tốt nghiệp: 1993

Bằng đại học 2: Tiếng Anh      Năm tốt nghiệp: 1996

2. Sau đại học

-           Thạc sĩ chuyên ngành: Thiết bị năng lượng      Năm cấp bằng:1997

Nơi đào tạo: Đại học Hàng hải Việt Nam

-           Tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác và bảo trì tàu thủy   Năm cấp bằng:2016

Nơi đào tạo: Đại học Hàng hải Việt Nam

-           Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu Dimethyl ether cho động cơ diesel cỡ nhỏ

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

01/9/1993- 03/01/1996

Bộ môn Cơ - Trường Đại học Hàng hải

 Giảng viên

03/01/1996- 12/2008

Bộ môn Máy xếp dỡ- Khoa Cơ khí- Đóng tàu- Trường Đại học Hàng hải

Giảng viên

12/2008- 12/2012

Bộ môn Máy xếp dỡ- Khoa Cơ khí- Đóng tàu- Trường Đại học Hàng hải

Giảng viên chính

12/2012- 5/2015

Bộ môn Máy xếp dỡ- Khoa Cơ khí- Trường Đại học Hàng hải VN

Giảng viên chính

5/2015

Bộ môn Máy xếp dỡ- Viện Cơ khí- Trường Đại học Hàng hải VN

Giảng viên chính

5/5/2016

Bộ môn Máy xếp dỡ- Viện Cơ khí - Trường Đại học Hàng hải VN

 Phó trưởng Bộ môn

29/6/2017- nay

Bộ môn Máy xếp dỡ- Viện Cơ khí- Trường Đại học Hàng hải VN

Trưởng Bộ môn

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, Thành phố, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

(Chủ nhiệm, tham gia)

1

“Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chuyển đổi dùng nhiên liệu Dimethyl ether cho động cơ diesel” Mã Số:  DT144028

2014

Cấp Bộ

Tham gia

2

“Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm xác định cơ chế hình thành cặn lắng trong buồng cháy động cơ diesel tàu thủy cỡ nhỏ sử dụng nhiên liệu diesel sinh học”, Mã số: 164064

2016/2017

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

3

"Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống thermal-oil (dầu nhiệt) kết hợp tận dụng sâu nhiệt khí xả, có công suất nhiệt và mức độ an toàn cao, dùng để hâm nhiên liệu và dầu hàng trên tàu chở dầu nhằm giảm chi phí khai thác, nội địa hóa sản phẩm". Mã số: 194034

 

2019/2020

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

4

Chế tạo thử nghiệm cụm thiết bị thấm đa năng áp dụng trong việc chế tạo các chi tiết đòi hỏi độ bền cao của xe nâng và cẩn cẩu sử dụng tại cảng, nhằm giảm giá thành và nội địa hóa sản phẩm-Mã số: DT 203057.

2020/2021

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo chuẩn đầu ra.

2017/2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

6

“Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động khi sử dụng thiết bị nâng phù hợp với điều kiện lao động ở Việt Nam”

2018/2019

Cấp trường

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu nâng cao chất lượng phục hồi bánh răng nhỏ của cơ cấu quay trong máy nâng chuyển

2021/2022

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

TT

Tác giả/Nhóm tác giả

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến

Nhiên liệu thay thế sử dụng cho động cơ diessel

2012

Tạp chí giao thông vận tải

2

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu Dimethyl ether  (DME) cho động cơ Diesel

2013

Tạp chí giao thông vận tải

3

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến

Simulation study on the effect of injection process on performance and emissions of a Dimethyl Ether (DME) fueled diesel engine

2013

The 3rd International Conference on Sustainable Energy

4

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Phạm Hữu Tuyến

“Nghiên cứu tính toán mô phỏng động cơ diesel sử dụng nhiên liệu Dimethyl Ether (DME)”.

4- 2014.

Số 38- Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải

5

Nguyen Lan Huong, Kanit Wattanavichien, Luong Cong Nho, Pham Huu Tuyen

“Simulation study on performance and emissions of a Small Direct Injection Diesel Engine fueled by Dimethyl Ether”

 

2014

The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering

6

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Kanit Wattanavichien

“Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ diesel sử dụng Dimethyl ether (DME)”

2015

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. Đại học GTVT HCM.

7

Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ

“Một số hệ thống cung cấp nhiên liệu DIMETHYL ETHER (DME) cho đông cơ diesel”

3- 2016

Số 46- Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải

8

Phạm Văn Việt, Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương

“Nghiên cứu quá trình tạo căn trong buồng cháy động cơ”

4- 2017

Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải

9

Nguyễn Lan Hương, Hoàng Anh Tuấn

“Nghiên cứu phương án tối ưu hệ thống cung cấp nhiên liệu DIMETHYL ETHER (DME) cho động cơ diesel”

2018

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ Giao thông vận tải. Đại học GTVT HCM.

 

10

Nguyễn Lan Hương, Phạm Đức, Phạm Thị Yến, Lê Thị Minh Phương

Xác định vùng nguy hiểm của cần trục ô tô và biện pháp phòng ngừa tai nạn

 

2018

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

11

Van Vang Le, Lan Huong Nguyen

Design and fabrication of distillation equipment of fresh water

from the seawater by the use of the waste heat from diesel engines

2019

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD)

13

Tan Sang Le, Dinh Tuyen Nguyen, Minh Quang Chau, Thanh Hai Truong, Lan Huong Nguyen

A Study on the Effect of Tool-Path Strategy When Machining a

Saddle-Free Surface in 3-Axis CNC Machine

 

2020

International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology

 

14

Vũ Văn Tập, Nguyễn Lan Hương

Nghiên cứu sự dao động vận tốc góc của trục khuỷu động cơ đốt trong bằng phương pháp thực nghiệm trên động cơ 1ч17,5/24

 

 

2020

Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT

15

Minh Quang Chau, Van Viet Pham, Danh Chan Nguyen, Tan Sang Le, Lan Huong

Nguyen

Designing the centrifugal casting process and evaluating the

mechanical criteria for the aluminum alloy automobile piston

2021

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments

16

Van Tam Bui, Lan Huong Nguyen, Van Vang Le, Thanh Hai Truong,

A review on the alternative fuel prospects of waste tyre pyrolysis oils

for compression ignition engines

2021

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments

17

Prabhakar Sharma, Zafar Said, Saim Memon,

Rajvikram Madurai Elavarasan, Mohammad Khalid

Xuan Phuong Nguyen, Müslüm Arıcı, Anh Tuan Hoang, Lan Huong Nguyen

Comparative evaluation of AI-based intelligent GEP and

ANFIS models in prediction of thermophysical properties of

Fe3O4-coated MWCNT hybrid nanofluids for potential

application in energy systems

2022

International Journal of Energy research

18

Nguyễn Lan Hương, Phạm Thị Yến

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ khuếch tán đến chất lượng lớp thấm của chi tiết khi phục hồi bằng công nghệ thấm C-N

2022

Tạp chí Giao thông Vận tải

19

Huu Son Le, Zafar Said, Minh Tuan Pham, Tri Hieu Le, Ibham Veza,

Van Nhanh Nguyen, Balakrishnan Deepanraj, Lan Huong Nguyen

 Production of HMF and DMF biofuel from carbohydrates through catalytic

pathways as a sustainable strategy for the future energy sector

 2022

 The Science and Technology of Fuel and Energy

 

 

3. Giáo trình/sách tham khảo đã công bố (ghi rõ chủ biên)

TT

Tác giả/Nhóm tác giả

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

1

Nguyễn Lan Hương

An toàn công nghiệp

2019

 Nhà xuất bản Hàng hải

2

Phạm Đức, Nguyễn Lan Hương

Máy nâng

2019

Nhà xuất bản Hàng hải

3

Nguyễn Lan Hương

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

2021

Nhà xuất bản Hàng hải

 

 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

- Nhiên liệu sạch

- Máy xếp dỡ

 

Liên kết Website