Sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh:

Ngành Cơ khí luôn được coi là trụ cột cho sự phát triển bền vững của mọi nền kinh tế. Viện Cơ khí - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, với truyền thống hơn 60 năm, chúng tôi là một cộng đồng học thuật toàn diện được biết đến với những ngành đào tạo truyền thống, những chương trình đào tạo chuyên nghiệp hướng tới theo chuẩn quốc tế. Bằng cách kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp trong ngành và liên ngành, Viện Cơ khí hướng tới xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp theo hướng thiết thực, bền vững và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao kiến thức, thay đổi cuộc sống bằng cách:

- Đào tạo nguồn nhân lực cơ khí chất lượng cao phục vụ phát triển sản xuất trong lĩnh vực cơ khí, làm động lực cho phát triển kinh tế khu vực Duyên hải Bắc Bộ và cả nước;

- Triển khai nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí nhằm đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn, sáng tạo ra những sản phẩm tối ưu hơn, tiện nghi hơn, tạo nên sự khác biệt;

- Tiên phong tìm kiếm trong lĩnh vực cơ khí những giải pháp mở rộng năng lực của con người, tiếp cận, tương tác cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế một cách sáng tạo, hướng tới chất lượng cuộc sống tốt hơn cho từng cá nhân và cả cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi:

TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO - TRÁCH NHIỆM - NHÂN VĂN

Liên kết Website