Tuyển sinh

Đầu tiên tại Hải Phòng - Thạc sỹ Quản lý sản xuất công nghiệp

Viện Cơ khí chính thức mở đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp theo định hướng ứng dụng, tuyển sinh đợt đầu vào Tháng 10/2021

Tổng quan về chương trình

Tên chương trình: Quản lý sản xuất công nghiệp (Industrial Manufacturing Management)

Khối lượng chương trình: 60 tín chỉ (2 năm)

Thời gian học tập: Vào các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, lịch học sắp xếp linh động

Học phí: 8 triệu/học kỳ, 4 học kỳ

Tại sao cần Quản lý sản xuất công nghiệp

Cooming soon Autum 2021: Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản lý sản xuất công nghiệp

Từ 2021 Viện Cơ mở đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp (Industrial Manufacturing Management).

Mục tiêu:

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại dựa trên việc tối ưu hóa quá trình, hệ thống, tổ chức thông qua việc loại bỏ lãng phí về thời gian, tiền bạc, vật tư, nhân công, giờ chạy máy, năng lượng trong vận hành, nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.

Chuẩn đầu ra:

Kỹ thuật cơ khí là gì?

Kỹ thuật cơ khí có phải chỉ là thiết kế, gia công, cắt gọt kim loại?

Theo Wikipedia: “Mechanical engineering is the discipline that applies engineering, physics, engineering mathematics, and materials science principles to design, analyze, manufacture, and maintain mechanical systems. It is one of the oldest and broadest of the engineering disciplines”.

Pages

Liên kết Website