Tuyển sinh

Chuyên ngành Cơ điện tử

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành CƠ ĐIỆN TỬ (Mechatronics Engineering)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành KỸ THUẬT Ô TÔ (Automotive Engineering)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Engineering)

Chuyên ngành KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Mechanical Design and Manufacturing)

1. Giới thiệu ngành Kỹ thuật cơ khí

Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 52520103 (theo hệ thống mã ngành quốc gia)

Đơn vị phụ trách: Viện Cơ khí, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Phòng  710 nhà A6 khu hiệu bộ,  484 Lạch Tray, Hải  Phòng

Điện thoại 031.3829245

Website: www.sme.vimaru.edu.vn

Pages

Liên kết Website