Chỉ tiêu tuyển sinh các CTĐT cơ khí 2021 và điểm chuẩn 2020

Năm 2020, Viện Cơ khí tuyển sinh đại học chính quy với tổng chỉ tiêu là 300SV, phân bổ các chuyên ngành như sau:
 

1. Máy & tự động hóa xếp dỡ

7520103D109

45

2. Kỹ thuật cơ khí (thiết kế, chế tạo cơ khí)

7520103D116

90

3. Kỹ thuật cơ điện tử

7520103D117

60

4. Kỹ thuật ô tô

7520103D122

60

5. Kỹ thuật nhiệt lạnh

7520103D123

45

 

Điểm chuẩn xét tuyển năm 2019 các CTĐT Viện Cơ khí như sau:

                                                                                                                                                                       Điểm thi TN           Xét học bạ

1. Máy & tự động hóa xếp dỡ

7520103D109

14.50

16.00

12. Kỹ thuật cơ khí

7520103D116

17.50

18.00

13. Kỹ thuật cơ điện tử

7520103D117

18.25

19.50

14. Kỹ thuật ô tô

7520103D122

20.25

22.00

15. Kỹ thuật nhiệt lạnh

7520103D123

16.25

18.50

 

Liên kết Website