Công trình khoa học công nghệ

      Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2023-2024, Viện Cơ khí thực hiện xuất bản Nội san khoa học định kỳ số 9/2024 nhân Kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học...
Tiếp nối thành công của Nội san khoa học số 7, Viện Cơ khí hoàn thiện Nội san khoa học số 8/2023 nhân Kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Trong nội san số 8 bao gồm 13 bài viết...
Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, Viện Cơ khí đã tiến hành xuất bản nội san số 2. Tham gia nội san có tổng số 19 bài báo, do các thầy cô giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Viện Cơ...

Liên kết Website