Nội san khoa học Viện Cơ khí số 2

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, Viện Cơ khí đã tiến hành xuất bản nội san số 2. Tham gia nội san có tổng số 19 bài báo, do các thầy cô giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Viện Cơ khí là tác giả. Trong đó có rất nhiều bài có chất lượng cao đã được các phản nhà khoa học trong và ngoài trường phản biện và đánh giá đủ điều kiện để tham gia các hội thảo cấp cao hơn.

Trong file kèm là danh sách các bài báo khoa học trong nội san số 2.

Liên kết Website