Cooming soon Autum 2021: Tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ Quản lý sản xuất công nghiệp

Từ 2021 Viện Cơ mở đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp (Industrial Manufacturing Management).

Mục tiêu:

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả các máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại dựa trên việc tối ưu hóa quá trình, hệ thống, tổ chức thông qua việc loại bỏ lãng phí về thời gian, tiền bạc, vật tư, nhân công, giờ chạy máy, năng lượng trong vận hành, nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.

Chuẩn đầu ra:

Chương trình trang bị cho người học những chuẩn đầu ra ở cấp độ quản lý cần thiết cho khai thác tối ưu các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại trên nền tảng số trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất, bao gồm lập kế hoạch sản xuất, vận hành tối ưu, quản lý chất lượng.

- Phân tích, tổng hợp dữ liệu, xử lý thông tin, đưa ra giải pháp tối ưu hóa sản xuất công nghiệp.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm hướng thị trường và sử dụng các công cụ quản lý sản xuất một cách sáng tạo.

Nắm chắc các tiêu chuẩn của quốc tế và Việt Nam về kỹ thuật cơ khí và sản xuất công nghiệp nói chung.

Đối tượng:

- Chương trình thạc sỹ quản lý sản xuất công nghiệp hướng đến đối tượng là các sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật sản xuất, chế biến, chế tạo. Cụ thể như các ngành cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử, ô tô, nhiệt-năng lượng, tự động hóa.

- Chương trình cũng hướng đến đối tượng là các kỹ thuật viên đang vận hành các máy móc, các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy chế biến, chế tạo, đang là quản lý các tổ, đội, nhóm.

Liên kết Website