Trao đổi về cơ chế tăng bền thép Mn cao (Hadfield)

Trước đây, quan điểm về cơ chế tăng bền của thép Mn cao (hay còn gọi là thép Hadfield) đó là chuyển biến từ austenit thành mactenxit dưới tác dụng của tại trọng cơ học. Tuy nhiên, gần đây cơ chế này đã được nghiên cứu lại và đã có những chứng minh đó không phải là chuyển biến austenit thành mactenxit. Trên cơ sở về sự thay đổi đó mà thép Mn cao đã được biến thể bằng cách hợp kim hóa kết hợp với một quy trình xử lý nhiệt phù hợp. Bài báo này giới thiệu cho chúng ta về một trong số những cơ chế đó. Mọi người cùng đọc và trao đổi nhé!

Liên kết Website