Chương trình trao học bổng và khởi nghiệp cùng LG Thứ 7, ngày 8 tháng 12, 2018

Chương trình trao học bổng và khởi nghiệp cùng LG.

·     Ngày: Thứ 7, ngày 8 tháng 12, 2018

·     Giờ: 9:00~10:00

·     Địa điểm: Phòng 303, tầng 3 nhà C1

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

File đính kèm: 

Liên kết Website