LGE_Tổ chức Ngày hội việc làm 08/11/2019

Thời gian : 7h30 sáng thứ sáu (08/11/2019)

Địa điểm  : Hội trường số 3, tầng 3, nhà A1, trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Hình thức : Hội thảo và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại trường

Đối tượng :

·         Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp (Chương trình Kỹ sư & Cử nhân hệ chính quy) 

·         Các chuyên ngành liên quan đến Điên và Cơ, Kinh tế, IT

·         Thành thạo tiếng Anh

Liên kết Website