Thông báo về việc mở hộp thư đường dây nóng Viện Cơ khí

Tiếp tục mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, năng động, Viện Cơ khí sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến phản ánh của sinh viên cũng như các cá nhân, tập thể liên quan về những bất cập trong công tác quản lý đào tạo, chất lượng giảng dạy lý thuyết, thực hành, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, giảng viên. Các thông tin gửi về Hộp thư đường dây nóng sẽ trực tiếp được Viện trưởng Viện Cơ khí xem xét trả lời. 
Mọi vấn đề thắc mắc và những ý kiến phản hồi xin gửi vào email sau:
hotline.sme@vimaru.edu.vn
Viện Cơ khí mong nhận được những góp ý xây dựng chân thành từ các bạn.

Liên kết Website