Tổ chức kỳ thi Olympic các môn học cấp trường năm 2019 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc Gia.

Liên kết Website