ĐÁNH GIÁ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Ngày 26/5/2024, Viện Cơ khí cùng với Viện Đào tạo sau đại học đã long trọng tổ chức đánh giá đề án tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp cho các học viên cao học khóa 2022 đợt 1. Buổi đánh giá diễn ra với sự tham dự của các thành viên các Hội đồng, các thầy cô giảng viên hướng dẫn, đại diện Viện Đào tạo Sau đại học, đại diện Ban lãnh đạo Viện Cơ khí cùng các học viên cao học.

 

Buổi báo cáo đề án đã mang đến nhiều cảm xúc cho các học viên cao học khóa 2022 đợt 1 chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời gian do phần lớn học viên đang đảm nhận nhiều công việc quan trọng tại các đơn vị sản xuất có nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực hết mình các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đề án tốt nghiệp theo kế hoạch.

Sau 2 năm học tập và tiến hành nghiên cứu dưới mái trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 05 học viên cao học đã trình bày kết quả của đề án tốt nghiệp trước các Hội đồng đánh giá. Các đề án được các Hội đồng đánh giá có giá trị khoa học và tính ứng dụng thực tiễn. Các đề án đều được thực hiện, nghiên cứu ứng dụng ngay tại đơn vị các học viên công tác, đều này giúp kết quả của đề án có tính ứng dụng cao, gắn liền với đơn vị sản xuất. Một số kết quả của đề án tốt nghiệp đã được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, một số hướng nghiên cứu tiềm năng có thể nghiên cứu mở rộng để gửi đăng trên tạp chí khoa học quốc tế cũng như phát triển thành các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, luận án tiến sĩ. Bên cạnh đó, những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung cũng được các thành viên Hội đồng thẳng thắn chỉ ra giúp học viên để hoàn thiện đề án tốt nghiệp của mình.

 

 

Chặng đường để đi đến buổi đánh giá đề án tốt nghiệp còn có sự đóng góp rất lớn của các thầy cô hướng dẫn, tham gia giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý sản xuất công nghiệp và thành viên các Hội đồng đánh giá. Viện Cơ khi trân trọng cảm ơn các thầy cô và kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giáo dục, tiếp tục cống hiến để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển kinh tế, công nghiệp của thành phố và đất nước.

Viện Cơ khí nhiệt liệt chúc mừng 5 học viên cao học khóa 2022 đợt 1 đã bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp. Chúc các học viên với kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập dưới mái trường đại dương sẽ áp dụng vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công việc và đóng góp một phần cho sự phát triển của công nghiệp Việt Nam.

 

 

 

Liên kết Website