Giảng viên Viện Cơ khí Vũ Thị Thu Trang đạt giải Ba hội giảng cấp Trường mừng kỷ niêm 60 năm thành lập

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm thành lập trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, các giảng viên trong trường phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập trường. Một trong những hoạt động chào mừng đó là Hội giảng Đổi mới phương pháp giảng dạy. Hôm nay ngày 12/3/2016 giảng viên Vũ Thị Thu Trang đã đại diện cho các giảng viên trong Viện Cơ khí thực hiện phần giảng dạy của mình. Phần giảng dạy của cô Trang được các thầy cô trong hội đồng đánh giá cao; chúng ta chờ đợi tin mừng từ phía ban giám khảo!

Điểm khác biệt là năm nay giờ giảng cấp Trường cũng được thực hiện trực tiếp đối với lớp học phần. Giảng viên phải tổ chức giờ giảng theo đúng tiến độ, kiểm soát giờ học với các tiêu chí quan trọng như: kiểm tra tự học của sinh viên, tăng cường giao tiếp, lôi kéo sinh viên vào giờ học, áp dụng các công cụ hiện đại nhằm tăng khả năng tiếp thu. Đây chính là mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy, nằm trong mục tiêu chung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Nhà trường đang nỗ lực thực hiện.

Liên kết Website