Kết quả xét sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Viện Cơ khí đã tổ chức xét điều kiện tốt nghiệp cấp cơ sở cho sinh viên ngành máy xếp dỡ các khóa 50, 51, 52. Các em sinh viên xem danh sách trong file đính kèm. Chúc mừng các em sinh viên đã đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt này. Chúc các em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình. Các em chưa đủ điều kiện đợt này cố gắng hoàn thành những phần còn thiếu để được dự thi tốt nghiệp trong thời gian tới nhé!


Liên kết Website