Quyết định về danh mục tiếng Anh dùng xét chuẩn đầu ra Đại học Cao đẳng

Theo quyết định số 184/QĐ-ĐHHHVN, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành Quy định mới về Danh mục các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được áp dụng đối với trình độ đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy thuộc Trường (gồm tất cả các chương trình: đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến…), cụ thể chỉ có 03 loại chứng chỉ quốc tế được sử dụng gồm:

                   1. Chứng chỉ TOEIC quốc tế

                   2. Chứng chỉ IELTS quốc tế.

         3. Chứng chỉ TOEFL quốc tế (TOEFL IBT hoặc TOEFL PBT)

             Các điều khoản, nội dung trong tất cả các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành về chuẩn đầu ra Tiếng Anh và miễn thi các học phần Anh văn cơ bản đối với trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nếu có nội dung trái với quy định trên đều được bãi bỏ.

Thời hạn áp dụng: từ ngày 8/3/2016 (ngày ký ban hành Quy định).

 (Không sử dụng Chứng chỉ quốc tế theo Khung tham chiếu Châu Âu - CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2) cấp sau ngày 8/3/2016 nữa).

Xin gửi File văn bản để các Thầy, Cô và các em sinh viên tham khảo.

 

Liên kết Website