Sinh viên ngành Cơ điện tử thăm quan nhà máy Xi măng Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch công tác của ban Kết nối doanh nghiệp Viện Cơ khí, ngày 10/8/2016 Ban Kết nối doanh nghiệp Viện Cơ khí phối hợp với Bộ môn Cơ điện tử đưa 30 sinh viên ngành Cơ điện tử đi thăm quan nhà máy Xi măng Hải Phòng nhằm giúp các sinh viên được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, tìm hiểu dây chuyền sản xuất Xi măng, sự tự động hóa trong quá trình sản xuất ... Công ty Xi măng Hải Phòng là một công ty có bề dày lịch sử, gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung, nên Công ty rất chú trọng đến việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội, trong đó có hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Tiếp đoàn thăm quan có đồng chí Trường - Trưởng Phòng kỹ thuật của Nhà máy. Sau khi giới thiệu sơ lược về Nhà máy xi măng Hải Phòng, về dây chuyền sản xuất Xi măng, các sinh viên được trực tiếp thăm quan các bộ phận của giây chuyền sản xuất. Sau chuyến thăm quan Nhà máy, Đoàn thăm quan hòa toàn bất ngờ bởi toàn bộ dây chuyền gần như được tự động hóa hoàn toàn, và môi trường ở Nhà máy hoàn toàn trong sạch, đúng như mục tiêu của Nhà máy là Nhà máy sản xuất Xi măng thân thiện với môi trường.

Đoàn thăm quan được cán bộ nhà máy giới thiệu về dây chuyền sản xuất Xi măng

Đoàn thăm quan đi thăm các bộ phần của dây chuyền sản xuất

Phòng điều khiển dây chuyền sản xuất - trái tim của Nhà máy

Dây chuyền đóng gói xin măng, bộ phận  có công nhân trực tiếp đứng vận hành

Liên kết Website