Thông báo về kỳ thi phụ đợt tháng 04 năm 2016

x

Error message

The file () is not publicly accessable. It must be publicly available in order for the Google Docs viewer to be able to access it.

Theo thông báo số 185/TB-ĐHHHVN-ĐT về tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên đã tham dự và đạt điểm F trong kỳ thi IB với những nội dung chính như sau:

1. Đối tượng đăng ký: - Sinh viên đã dự thi và đạt điểm F trong học kỳ I.B năm học 2015-2016 (kể cả các học phần học cải thiện điểm).

2. Quy trình đăng ký: - Thời hạn đăng ký: Từ 18h00 ngày 15/03/2016 đến 00h00 ngày 21/03/2016. - Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên website http://dktt.vimaru.edu.vn (giống như đăng ký học phần).

3. Nộp kinh phí ôn tập và dự thi: - Mức kinh phí: 150.000 đồng/học phần. - Thời hạn: Từ ngày 22/03/2016 đến 08/04/2016 vào giờ hành chính. - Địa điểm: Nộp tại Phòng Kế hoạch-Tài chính (P. 109 Nhà A1), chuyển khoản qua ngân hàng HD Bank hoặc Kho bạc Nhà nước TP Hải Phòng.

4. Tổ chức hướng dẫn ôn tập: Các Bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn ôn tập cho các lớp học phần có từ 10 SV đăng ký trở lên vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật từ ngày 27/03/2016 đến 10/04/2016.

Viện Cơ khí trân trọng gửi toàn văn thông báo tới các thầy cô và các em sinh viên trong file đính kèm

Liên kết Website