Thống kê kết quả kiểm tra đầu vào TOEIC cho sinh viên K56

Vừa qua, Nhà trường đã tổ chức cho toàn bộ sinh viên K56 kiểm tra tiếng Anh đầu vào nhằm đánh giá trình độ, giúp các bạn sinh viên định hướng đăng ký các học phần tiếng Anh cho phù hợp, cũng như có kế hoạch tự bổ sung kiến thức nhằm đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu. Các bạn sinh viên lưu ý, hiện nay tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn là rất thấp, chủ yếu do nợ chuẩn đầu ra tiếng Anh. Vì vậy, các bạn cần tự lên kế hoạch học tập cho riêng mình nhằm đảm bảo đạt chuẩn càng sớm càng tốt. Từ khóa 54, Nhà trường áp dụng chuẩn chung là 450 điểm TOEIC quốc tế.

Kết quả thống kê thi kiểm tra đầu vào như hình dưới cho thấy, đa số các bạn sinh viên nằm trong khoảng 200-350 điểm.

Liên kết Website