Dự thảo chấm điểm và quy định thi đua khen thưởng giữa các lớp các nhóm học của Viện Cơ khí

Các lớp các nhóm và các bạn sinh viên trong viện Cơ khí xem dự thảo và cho ý kiến đóng góp nhé. Mọi ý kiến các bạn phản hồi qua lớp trưởng hoặc bí thư các lớp để tập trung về cho Liên Chi Đoàn Viện trước 17h ngày 29.04.2016 để đưa ra quy chế chính thức trong viện!


Liên kết Website