Hội diễn văn nghệ hướng tời chào mừng 60 năm thành lập trường

Kính mời Thầy Cô và các bạn sinh viên Viện Cơ Khí tham dự
Thời gian: 19h15 thứ 6 ngày 18/12/2015
Địa điểm: Hội trường lớn

Liên kết Website