Kế hoạch công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quý 1 năm 2016

Stt

Tên hoạt động

Thời gian thực hiên

Mục đích

Người thực hiện

1

Cuộc thi làm Video giới thiệu về ngành nghề trong viện Cơ khí

15/2/16 – 10/3/16

- Quảng bá tuyển sinh

- Tham gia hội trại VMU

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Trần Xuân Thế

- Kết hợp với các bộ môn

- Bí thư các lớp

- Toàn thể sinh viên VCK

2

Cuộc thi ý tưởng trang trí trại theo các chuyên ngành trong viện Cơ khí

15/2/16 – 10/3/16

- Quảng bá tuyển sinh

- Tham gia hội trại VMU

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Trần Xuân Thế

- Kết hợp với các bộ môn

- Bí thư các lớp

- Toàn thể sinh viên VCK

3

Tìm kiếm các nhân tố văn nghệ

- Hát

- Nhảy

15/2/16 – 10/3/16

- Tham dự cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3 và1/4

- Thành lập đôi văn nghệ Viện Cơ khí

- Thành lập nhóm nhảy dân vũ thương trực

- Phát triển các nhóm nhảy hiện đại

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Phạm Văn Duyền

- Trần Xuân Thế

- Bí thư các lớp

- Toàn thể sinh viên VCK

4

Tập luyện đội bóng đá viện cơ khí

15/2/16 – 10/3/16

- Tham dự giải bóng đá sinh viên toàn trường

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Trần Xuân Thế

- Thành viên đội bóng được triệu tập

5

Luyện tập văn nghệ

- TM1:

- TM2:

15/2/16 – 10/3/16

 - Tham dự cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3 và1/4

(50 sinh viên nam nữ)

 

- Kết hợp với Công đoàn Viện Cơ khí

+ Thuê đạo diễn

+ Thuê GV hướng dẫn

6

Thành lập CLB tiếng Anh sinh viên

15/2/16 – 31/3/16

- Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên Viện Cơ khí

- Tổ chức các cuộc thi tiếng Anh

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Trần Xuân Thế

- Bí thư các lớp

- Các thành viên CLB

7

Duy trì hoạt động CLB tin học Cơ khí

15/2/16 – 31/3/16

- Phổ cập các phần mềm cơ khí thông dụng

- Lập đội tuyển đi thi các cuộc thi tin học chuyên ngành

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Trần Xuân Thế

- Bí thư các lớp

- Các thành viên CLB

8

Tổ chức giải bóng đá sinh viên Cup Tứ Hùng

Tháng 2 năm 2016

- Chào mừng các ngày lễ lớn.

- Cọ sát để chuẩn bị cho giải bóng đá SV cấp Trường

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Trần Xuân Thế

- Thành viên đội bóng được triệu tập

9

Duy trì thường xuyên Webside

- Các bài viết về CTSV

- Các bài viết về Thể thao

- Các bài viết về CLB tiếng Anh

- Các bài viết về CLB Tin học

- Tuyển chọn các bài viết của sinh viên

Toàn thời gian

- Quảng bá hình ảnh Viện Cơ khí

- Tạo một kênh thông tin tới sinh viên, giảng viên và xã hội

- Nguyễn Vĩnh Hải

- Nguyễn Dương Nam

- Trần Xuân Thế

- Vũ Thị Thu Trang

- Nguyễn Vĩnh Hải

 

Liên kết Website