Quy chế và Nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ tin học Cơ Khí

1. Quy chế câu lạc bộ tin học cơ khí

- Thời gian sinh hoạt: 8h00 thứ 7 hàng tuần

- Địa điểm: Phòng 708 A6 484 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng

- Lê phí tham gia câu lạc bộ: Mỗi thành viên tham gia câu lạc bộ đóng góp 100.000 VNĐ mỗi quý để duy trì hoạt động của câu lạc bộ

-Quyền lợi:

+Các thành viên của câu lạc bộ được tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ

+Được sử dụng mọi tài nguyên của câu lạc bộ

+Được thoải mái trao đổi thảo luận với mọi thành viên của câu lạc bộ về các vấn đề liên quan

+Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do câu lạc bộ tổ chức

+Được câu lạc bộ cung cấp thể hội viên, được cung cấp mọi thông tin về câu lạc bộ.

- Nghĩa vụ

+ Đóng đầy đủ lễ phí tham gia câu lạc bộ, lễ phí được đóng vào đầu tháng đầu tiên của quý

+ Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ

+ Có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung của câu lạc bộ.

+ Không chia sẻ các tài nguyên của câu lạc bộ mà chưa được sự đồng ý của câu lạc bộ

+ Đi sinh hoạt đúng giờ, tôn trọng các hướng dẫn viên, giữ trật tự trong giờ sinh hoạt.

2. Nội dung sinh hoạt

- Hướng dẫn, đào tạo các sinh viên các phần mềm cơ khí cơ bản như Autocad, Inventor, Solidwwork, Ansys…

- Tổ chức các buổi thảo luận về sử dụng các phần mềm, các buổi chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các phần mềm

- Tổ chức các buổi chuyên đề liên quan đến các thiết kế môn học, các chuyên đề của các học phần trong quá trình đào tạo, ví dụ như cơ sở thiết kế máy, kết cấu thép, CAD/CAM/CNC.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên sâu về các phần mềm của 5 chuyên ngành đào tạo trong viện Cơ Khí

3. Kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2015

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Autocad.

- Hướng dẫn trình bày trên word các luận án, luận văn, đồ án môn học.

- Hướng dẫn sử dụng Inventor.

- Mở chuyên đề chuyên sâu về hướng dẫn vẽ hộp giảm tốc trên Autocad.

- Mở chuyên đề chuyên sâu về hướng dẫn mô phỏng các máy móc thiết bị bằng Inventor.

Liên kết Website