Tình hình việc làm của sinh viên VIỆN CƠ KHÍ tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện việc khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp, Viện Cơ khí thường xuyên cập nhật thông tin việc làm sau mỗi 3 đến 6 tháng kể từ khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp. Trong năm 2018, có 101 sinh viên Viện Cơ khí nhận bằng tốt nghiệp Kỹ thuật cơ khí theo các chuyên ngành. Số liệu sinh viên tốt nghiệp như trong bảng sau:

STT

Chương  trình đào tạo

Số SV nhận bằng tốt nghiệp 2018

1

Máy và tự động hóa xếp dỡ

36

2

Kỹ thuật ô tô

13

3

Kỹ thuật cơ khí (thiết kế, chế tạo)

26

4

Kỹ thuật cơ điện tử

26

 

Tổng số SV tốt nghiệp năm 2018

101

Theo thống kê, chỉ sau khoảng ba tháng, 100% sinh viên tốt nghiệp các ngành cơ khí đều có việc làm. Trong hình dưới là biểu đồ tình hình việc làm của 101 sinh viên Viện Cơ khí tốt nghiệp năm 2018.

 

Nếu theo khu vực làm việc thì phần lớn sinh viên tốt nghiệp các ngành cơ khí hiện nay lựa chọn làm việc trong khu vực có đầu tư nước ngoài hoặc tư nhân. Trong hình dưới là biểu đồ tình hình việc làm của sinh viên Viện Cơ khí theo khu vực việc làm. Theo đó, trong số 97 sinh viên đã đi làm, chỉ có 01 sinh viên làm việc trong khu vực Nhà nước. Phần còn lại, lần lượt 47 và 49 bạn chọn làm việc cho khu vực tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực tế, trong vài năm gần đây, nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất nói chung và cơ khí nói riêng ở khu vực Hải Phòng đang rất lớn. Số lượng sinh viên tốt nghiệp tại các trường trên địa bàn Hải Phòng không đủ đáp ứng nhu cầu. Điều này chủ yếu là do sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp vào Hải Phòng. Một số dự án tiêu biểu bao gồm: các công ty thuộc Tập đoàn LG với tổng số vốn đầu tư trên 5 tỷ USD; Tập đoàn VINGROUP với tổ hợp sản xuất ô tô, xe máy dự kiến trên 3 tỷ USD; Nhà máy Bridgestone trên 1,2 tỷ USD, v.v.

Theo thống kê, chỉ có 101 sinh viên Viện Cơ khí nhận bằng tốt nghiệp năm 2018. Thực tế, số lượng sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập lớn hơn nhiều. Một phần do còn nợ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (TOEIC 450), một số thì còn nợ một vài học phần. Qua theo dõi, hầu hết số sinh viên này cũng đều đã có việc làm. Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, cả tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, hiện nay cho phép sinh viên có thể bổ sung hồ sơ tuyển dụng sau, bao gồm cả bằng tốt nghiệp.

Về thu nhập, mức lương khởi điểm đối với các vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành cơ khí được các doanh nghiệp công bố trong khoảng 8-10 triệu đồng. Tuy nhiên, thu nhập thực tế có thể tới 15 - 17 triệu đồng, do được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng sản phẩm và làm thêm giờ.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp có số sinh viên tốt nghiệp Viện Cơ khí lựa chọn làm việc nhiều nhất:

STT

Tên doanh nghiệp

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng SV

Thu nhập trung bình

1

Eba

FDI

8

12-15 tr

2

Rorze robotech

FDI

7

12-15 tr

3

LG

FDI

16

12-15 tr

4

Kyocera

FDI

4

12-15 tr

5

Fuji Xerox

FDI

4

12-15 tr

6

Bridgestone

FDI

5

12-15 tr

Kết quả khảo sát cho phép đánh giá xu hướng lựa chọn việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp như sau:

Sinh viên có xu hướng lựa chọn khối doanh nghiệp tư nhân mà không chọn doanh nghiệp nhà nước do môi trường làm việc phù hợp với tính chất năng động của ngưởi trẻ.  

- Tỷ lệ sinh viên làm việc cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chiếm đa số. Điều này là do thu nhập cũng như môi trường làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài tốt hơn các doanh nghiệp trong nước. Mặc dù, yêu cầu về công việc ở các doanh nghiệp nước ngoài cũng khắt khe và áp lực hơn. Điều này là phù hợp với những người trẻ, luôn có mong muốn khẳng định qua thử thách.

Liên kết Website