Danh mục đề tài cấp Nhà nước

1. Tên đề tài: "Ứng dụng đạo hàm cấp phân số trong điều khiển cần trục RTG và các hệ hụt dẫn động khác".Chủ nhiệm GS.TS. Lê Anh Tuấn - đề tài Nafosted

Liên kết Website