Chương trình học bổng hè cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU)

Chương trình học bổng hè cho sinh viên quốc tế tại trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) dành cho sinh viên có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm học tập, tham dự các lớp học tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc.

Điều kiện tham dự:

- Là sinh viên của trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Có trình độ tiếng Anh tốt

- Có đủ sức khỏe theo quy định

Nội dung ưu đãi:

- Miễn học phí, phí tham dự chương trình, phí thăm quan, kiến tập theo chương trình

- Miễn phí chỗ ở tại Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc

Thời gian học: từ 23.07.2018 đến 03.08.2018 ( 02 tuần )

Sinh viên Viện Cơ khí đăng ký tham dự chương trình trước ngày 19.04.2018 tại Văn phòng Viện Cơ khí

 

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 

Liên kết Website