Danh sách học viên của Viện Cơ khí học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Danh sách học viên của Viện Cơ khí học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018 ( xem file đính kèm )

Thời gian: 02 ngày 21-22/04/2018

Địa điểm: Hội trường lớn. Khu Hiệu bộ, ĐHHHVN

Sáng 21/04/2018 học viên có mặt hồi 7g15' tại Hội trường lớn để chuẩn bị cho Lễ khai mạc ( chi tiết xem file đính kèm ).

Các đồng chí học viên tham gia lớp học có mặt đầy đủ và đúng giờ quy định.

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 

Liên kết Website