Danh sách miễn giảm tiền học phí kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Hàng hải công bố danh sách sinh viên được miễn giảm tiền học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2017 ( xem file đính kèm ).

File xem trực tiếp: 

Liên kết Website