Danh sách sinh viên Viện Cơ khí tham gia phỏng vấn nhận học bổng Công ty LGE ( năm 2017-2018 )

Danh sách sinh viên Viện Cơ khí tham gia phỏng vấn nhận học bổng Công ty LGE ( năm 2017-2018 ). 

Thời gian phỏng vấn: 14g ngày 15.03.2018 tại Văn phòng Khoa Điện ( tầng 8 nhà A6 trường Đại học Hàng hải VN )

Khi đi sinh viên mang theo bản CV có dán ảnh ( 03 bản )

File xem trực tiếp: 

Liên kết Website