HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Chiều ngày 10 tháng 09 năm 2019, Viện Cơ khí đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020, với sự có mặt đông đủ của các cán bộ viên chức thuộc Viện Cơ khí. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 - 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên do Viện Cơ khí tổ chức. Một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mổi cán bộ viên chức thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vong đối với lãnh đạo Nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm và chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của Nhà trường.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các chỉ tiêu phấn đấu. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thầy PGS.TS Lê Văn Điểm - Viện trưởng Viện Cơ khí

trình bày bản báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và đề ra nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Thầy Th.S Phạm Đức - Chủ tịch công đoàn Viện Cơ khí

trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019

Thầy TS Ngô Gia Việt - Trợ lý công tác nghiên cứu khoa học

trình bày báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học của Viện Cơ khí

Thầy Th.S Phạm Văn Duyền - Bí thư Liên chi đoàn Viện Cơ khí

trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn thanh niên năm học 2018 - 2019

...phần trao đổi và đề xuất ý kiến với lãnh đạo Viện Cơ khí và Nhà trường

Thấy Giáo Sư Lê Viết Lượng đề xuất ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu của đại diện lãnh đạo Nhà trường tại Hội nghị

 

Liên kết Website