LÝ LỊCH KHOA HỌC TS.TRẦN THỊ THANH VÂN

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

      

Họ và tên:  Trần Thị Thanh Vân                                                       Giới tính:  Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  03/06/1979                                                Nơi sinh: Hải Phòng

Quê quán: Thái Thịnh, Kinh Môn,  Hải Dương                                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:  Tiến sĩ                                                                   Năm, nước nhận học vị: 2021, Việt  Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sĩ                                               Năm bổ nhiệm:2021

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng phụ trách Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn  Công ghệ vật liệu, viện Cơ khí

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:61 Lê Văn Thuyết, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:0912306199

Fax:                                                                      Email:vanttt.vck@vimaru.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hàng Hải

Ngành học: Cơ giới hóa xếp dỡ

Nước đào tạo: Việt Nam                                    Năm tốt nghiệp: 2002

Bằng đại học 2:                                                 Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy              Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Trường ĐH Hàng Hải

- Tên luận văn:  “Nghiên cứu giải pháp công nghệ để nâng cao khả năng công tác bạc trượt kim loại tàu thủy”

- Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ  thuật cơ khí động lực                Năm cấp bằng: 2021

Nơi đào tạo: Viện khoa học và kỹ thuật quân sự

- Tên luận án: “Nghiên cứu giải pháp kết cấu – Công nghệ quấn vỏ tròn xoay chịu áp lực trong từ compozit”

3. Ngoại ngữ:

1.Anh văn

Mức độ sử dụng

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

T11/2022 - 2010

Khoa Đóng Tàu

Giảng viên

2010-2015

Viện Cơ sở

Giảng viên

2015- nay

Viện Cơ khí

Giảng  viên chính

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu sử dụng một số hệ phân rã spinodal trong công nghệ Đóng tàu

2012

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Nâng cao cơ tính bề mặt cho trục truyền động máy mài bằng phương pháp thấm C ở thể khí

2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

3

Phương pháp xử lý bề mặt lớp thấm trong quá trình hóa bền bề mặt bằng phương pháp hóa nhiệt luyện chi tiết máy.

2014

Cấp trường

Chủ nhiệm

4

Vật liệu compozit và công nghệ quấn ứng dụng chế tạo kết cấu tròn xoay cỡ nhỏ chịu áp lực trong

2017

Cấp trường

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán thiết kế kết cấu bình chịu áp hình trụ bằng phương pháp quấn vật liệu compozit

2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

6

Nghiên cứu tính toán bình  chịu áp làm bằng vật liệu compozit cho thiết bị thoát hiểm khẩn cấp trên tàu

2020

Cấp trường

Chủ nhiệm

7

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thoát hiểm khẩn cấp trên tàu làm bằng vật liệu compozit thay thế hàng nhập

2020

Cấp Bộ

Chủ nghiệm

8

“Nghiên cứu xây dựng mô hình toán thiết kế kết cấu bình áp lực compozit dạng trụ bằng phương pháp quấn phẳng”

 

2021

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo...) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

TT

Tác giả

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp  chí

1

Trần Ngọc Thanh, Trần Thị  Thanh Vân,

Thiết kế máy quấn tự động 4 trục dùng chế tạo bình trụ có hai đáy từ vật liệu compozit,

2016

Tạp chí cơ khí,số 1+2/2016 tr.131-135.

2

Nguyễn Dương Nam, Trần Thị Thanh Vân

Nghiên cứu ảnh hưởng lớp Nitơ trên gang hợp kim Crom cao bằng phương pháp Plasma

2016

Tạp chí cơ khí,số 6/2016 tr.131-135.

3

Tran Thi Thanh Van, Tran Ngoc Thanh, Pham Ngoc Vương, Nguyen Duong Nam

Calculation of cylindrical products made of composite meterials using wrap technology. Journal of Mechanical Engineering Research and Developments

2019

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments; Số 42(2) trang 76 - 78

4

Tran Ngoc Thanh, Pham Tien Dat, Tran Thi Thanh Van, Nguyen Duong Nam

Research using composite meterials in manufacturing pressureresistant circular details with the two spherical bottom by winding technology

2019

Journal of Mechanical Engineering Research and Developments; Số 42(5) trang 74 - 78 năm 2019.

5

Trần Thị Thanh Vân, Trần Ngọc Thanh

Nghiên cứu xây dựng mô hình và tính toán các thông số công nghệ chế tạo bình dưỡng khí hình trụ cho thiết bị thoát hiểm khẩn cấp trên tàu làm bằng vật liệu compozit với công nghệ quấn

2020

Tạp chí Giao thông vận tải số 7 năm 2020

6

Trần Thị Thanh Vân1, Lê Văn Hào2, Trần Ngọc Thanh2

Thiết kế máy quấn phẳng tự động dùng chế tạo bình cao áp hình trụ từ vật liệu compozit

2020

Tạp chí cơ khí số 4 năm 2020

7

Trần Thị Thanh Vân, Trần Ngọc Thanh, Đinh Văn Hiến

Xây dựng mô hình tính toán cho thiết kế biên dạng bình compozit được quấn theo đường phi trắc địa

2020

Tạp chí khoa học và công nghệ Hàng Hải số 8 năm 2020.

8

Dinh Van Hien, Tran Ngoc Thanh, Vu Tung Lam, Tran Thi Thanh Van

Design of planar wound composite vessel based on preventing slippage tendency of fibers

2020

Journalof Composite Structures

9

Dinh Van Hien, Tran Ngoc Thanh, Vu Tung Lam, , Le Van Hao, Tran Thi Thanh Van:”

 

Biên dạng đáy vỏ compozit dạng trụ lỗ cực hở nhận được bằng phương pháp quấn phẳng”,

2021

Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân sự, Số đặc san-kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, 10-2020, pp.274-281.

10

Đinh Văn Hiến Trần Ngọc Thanh1, Trần Thị Thanh Vân2, Sái Mạnh Thắng1

 

Ứng dụng lý  thuyết liên tục trong thiết kế biên dạng đáy vỏ trụ composite được  quấn phẳng

2021

Tạp chí khoa học và công nghệ Quân Sự số    năm 2021.

11

Trần Thị Thanh Vân

Ảnh hưởng của nhiệt đọ tại vùng song pha đến tổ chức và cơ tính của thép CB400

 

2022

Tạp chí khoa học và công nghệ Hàng Hải số 70 năm T4/2022.

 3. Giáo trình/sách tham khảo đã công bố (ghi rõ chủ biên)

TT

Tác giả/Nhóm tác giả

Tên công trình

Năm công bố

Nhà xuất bản

Ths Nguyễn  Dương Nam, PGS.TS Lê Thị Chiều, TS. Nguyễn Tiến Dũng, Ths. Phạm Huy Tùng, Ths.Trần Thị Thanh Vân

 Vật liệu nhiệt lạnh

 

2008

Hàng Hải

 

V. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu về các loại vật liệu mới và công nghệ gia công Cơ khí

 

Liên kết Website