Tuyển thực tập tại Công ty LG Innotek Việt Nam tại Hải Phòng

         Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGIVH) về việc phối hợp đào tạo, lao động sản xuất trong chương trình kết nối doanh nghiệp theo định hướng của Nhà trường; trong tháng 4/2018 Công ty LGIVH phối hợp với Nhà trường tổ chức tuyển dụng làm việc tại LGIVH với các nội dung sau:

  • Đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 và năm cuối hệ chính quy ngành cơ khí, cơ điện tử, điện tử-viễn thông (chi tiết xem thông báo gửi kèm).
  • Số lượng: Không hạn chế
  • Thời gian: Dự kiến trong tháng 4/2018
  • Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Đây là cơ hội rất tốt cho sinh viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa quốc gia.

Sinh viên Viện Cơ khí đăng ký tại Văn phòng Viện ( phòng 708 nhà A6 ) trước ngày 06/04/2018 để Nhà trường phối hợp cùng Công ty LGIVH xây dựng kế hoạch xét tuyển.

 

File xem trực tiếp: 

File đính kèm: 

Liên kết Website