Kỹ thuật cơ khí

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đắc Lộc

NXB: Khoa học kỹ thuật

Năm: 1998

Tác giả: GS.TS Trần Văn Địch

NXB: Khoa học kỹ thuật

Năm: 2004

Tác giả: P.I ORLOP - OPAOB

NXB: Hải Phòng

Năm: 2003

Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Hùng - PGS.TS Nguyễn Phương

NXB: Khoa học kỹ thuật

Hà Nội, 2007

Tác giả: Cục an toàn lao động

NXB: Lao động Xã hội

Subscribe to Kỹ thuật cơ khí

Liên kết Website