Các môn học thuộc bộ môn kỹ thuật ô tô

1. Lý thuyết động cơ đốt trong

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần Nguyên lý động cơ đốt trong cung cấp cho sinh viên các nội dung chủ yếu về môi chất công tác của chu trình công tác thực tế, chu trình lý tưởng áp dụng cho động cơ đốt trong, các quá trình trong chu trình công tác trong động cơ, các thông số công tác chỉ thị và có ích chủ yếu của động cơ, các phương pháp trao đổi khí, cấp nhiên liệu,hòa trộn hỗn hợp và cháy trong động cơ đốt trong,các phương pháp tăng áp, phương pháp tính chu trình công tác và các đường đặc tính động cơ đốt trong.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

2. Lý thuyết ô tô       

- Số tín chỉ: 04

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: BTL

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần Lý thuyết ô tô trang bị cho sinh viênnhững cơ sở lý thuyết phục vụ cho các học phần chuyên ngành như: Tính toán thiết kế ô tô 1&2, Kết cấu ô tô… Học phần cung cấp các kiến thức về động học, động lực học ô tô; các chỉ tiêu đánh giá tính năng động lực học, tính năng phanh, tính năng dẫn hướng, tính ổn định của ô tô... giúp người học hiểu biết, phân tích động học, động lực học và đánh giá các tính năng ô tô, nhằm giải quyết các vấn đề trong tính toán, thiết kế, khai thác, thực nghiệm, kiểm định ô tô - xe cơ giới.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

3. Kiểm định và chẩn đoán ô tô     

 - Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm hai nội dung chính:

o   Giới thiệu các phương pháp chuẩn đoán dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng cũng như các phương pháp áp dụng máy móc hiện đại.

o   Giới thiệu quy trình kiểm định xe ô tô

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

4. Công nghệ tạo hình ô tô     

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm hai nội dung chính:

o   Công nghệ tạo hình ô tô từ bản vẽ thiết kế, qua các máy móc tại nhà máy trở thành sản phẩm.

o   Công nghệ khôi phục hình dạng xe sau khi đâm va hoặc biến dạng

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

5. Kết cấu động cơ đốt trong

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần Động lực học và kết cấu động cơ đốt trong gồm các nội dung chủ yếu về động lực học cơ cấu biên khuỷu, hệ lực tác dụng lên các chi tiết chủ yếu động cơ đốt trong kiểu piston, sự thay đổi mô men và các nguyên nhân gây ra rung động động cơ đốt trong trong quá trình khai thác, kết cấu chung của động cơ đốt trong và kết cấu cụ thể của các chi tiết chuyển động chủ yếu, cũng như các chi tiết cố định chủ yếu của động cơ như: nhóm piston, nhóm biên, nhóm trục khuỷu, bloc xi lanh, ống lót xi lanh, nắp xi lanh, các dạng kết cấu của bạc đỡ, thân, bệ động cơ…và các hệ thống phục vụ động cơ đốt trong.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

6. Tính toán thiết kế ô tô

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:TKMH

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Tính toán thiết kế ô tô được phân ra thành hai học phần. Học phần 1 tập trung vào tính toán thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết, cơ cấu và các hệ thống riêng lẽ trên ô tô. Học phần 2 chú trọng đến thiết kế tổng thành ô tô và các kỹ thuật thiết kế nâng cao. Đồ án môn học được bố trí vào học phần 2 sau khi sinh viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế ô tô ở học phần 1. Các nội dung cơ bản của học phần “Tính toán thiết kế ô tô 1” gồm: Cấu tạo chung ô tô. Các phương án bố trí chung trên ô tô. Tính toán thiết kế các hệ thống, các chi tiết, các cụm dẫn động trên ô tô: Hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống điều khiển. Phân tích thiết kế, hoặc tính chọn các chi tiết, bộ phận của hệ thống truyền lực gồm ly hợp, hộp số, hộp phân phối, trục và khớp Các đăng, truyền lực chính, vi sai, các bán trục, bánh xe…Các phương pháp đánh giá kiểm tra sau thiết kế.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

7. Kết cấu ô tô

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: TKMH

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm các nội dung chính: Giới thiệu chung về kết cấu ô tô, giới thiệu ba loại kết cấu điển hình. Thiết kế kết cấu ô tô bằng máy tính, giới thiệu các kỹ thuật thiết kế ô tô với sự trợ giúp của máy tính. Cơ sở tính toán kết cấu thân ô tô, tính toán thiết kế các loại khung và vỏ cụ thể. Tính toán thiết kế các bộ phận gắn với khung ô tô như gương, cửa, kính, giảm xóc, mui, trần xe... Bố trí nội thất và thiết kế các thành phần bên trong ô tô như ghế ngồi, các tấm ốp, tấm cách nhiệt... Tính toán độ bền kết cấu ô tô khi chịu các kiểu tải khác nhau, thực nghiệm kiểm tra bền khung và vỏ ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

8. Quản lý vận tải     

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Nghiên cứu các vấn đề về quá trình vận tải, phương tiện vận tải, điều kiện khai thác, các vấn đề về kinh tế, tổ chức vận tải hàng hóa và vận tải hành khách bằng ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

9. Hệ thống điều hòa không khí ô tô 

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Nhiệt kỹ thuật

- Nội dung học phần: Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí ô tô, các phương pháp xử lí không khí, trang thiết bị của hệ thống, nguyên tắc làm việc, tính toán thiết kế sơ bộ và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

10. Xe hai bánh và ba bánh                        

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần Xe hai bánh và ba bánh gồm các nội dung:Khái niệm về xe hai bánh, ba bánh, khái niệm về động cơ và các chi tiết của động cơ; Tìm hiểu về các hệ thống sử dụng trên các loại xe hai bánh và ba bánh như: hệ thống phân phối khí, hệ thống làm mát, hệ thống nhiên liệu, hệ thống truyền chuyển động…và các vấn đề về sử dụng, bảo dưỡng xe hai bánh, ba bánh.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

11.Nhiên liệu và dầu mỡ

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm các nội dung chính: Khái niệm chung về nhiên liệu; Yêu cầu đối với nhiên liệu; Các loại nhiên liệu sử dụng cho động cơ đốt trong; Các tính chất chủ yếu của nhiên liệu sinh học; Các loại nhiên liệu sinh học; Các phản ứng cháy và sản phẩm cháy của nhiên liệu sinh học; Các chất phụ gia sử dụng trong nhiên liệu; Ứng dụng của nhiên liệu sinh học

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

12.Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô                       

- Số tín chỉ: 04

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:TKMH

- Học phần: bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm các nội dung chính: Khái niệm về quá trình và quy trình công nghệ chế tạo phụ tùng; Những vấn đề cơ bản về công nghệ chế tạo  phụ tùng ; Các quy trình công nghệ gia công các chi tiết ô tô; Công nghệ lắp ráp chi tiết ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

13.Công nghệ sơn phủ ô tô  

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Nội dung cơ bản của học phần gồm:Công dụng, sự hình thành và phát triển các loại sơn, đặc biệt là sơn ô tô.Các phương pháp sơn cơ bản trên ô tô hiện nay. Nguyên lý, đặc điểm, trang thiết bị và phạm vi áp dụng của các kỹ thuật sơn phủ. Các quy trình công nghệ sơn ô tô hiện đại đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.Đi sâu vào các công đoạn xử lý bề mặt, sơn, và xử lý sau sơn. Tập trung vào công nghệ sơn nhúng tĩnh điện. Đây là công nghệ không thể thiếu trong các nhà máy sản xuất chế tạo ô tô lớn trên thế giới. Thực trạng các công nghệ sơn đang được ứng dụng tại Việt Nam hiện nay. So sánh những mặt hạn chế cần khắc phục của công nghệ sơn ô tô nước ta so với thế giới. 

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

14. Hệ thống giám sát và điều khiển ô tô    

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần gồm các nội dung: Khái quát chung về kỹ thuật điều khiển; Sơ đồ nguyên lý các hệ thống điều khiển hồi tiếp thường gặp trong kỹ thuật; Xây dựng mô hình toán của các hệ thống điều khiển điển hình; Phân tích đáp ứng của hệ thống điều khiển dưới tác dụng của các dạng tín hiệu vào khác nhau; Các kỹ thuật thiết kế hệ thống điều khiển kinh điển như phương pháp quỹ đạo nghiệm, phương pháp đáp ứng tần; Các công cụ phân tích tính ổn định của một hệ thống điều khiển như tiêu chuẩn ổn định Routh–Hurwitz, ổn định Lyapunov; Thiết kế bộ điều khiển rất hay gặp trong công nghiệp: bộ điều khiển PID và các biến thể của PID; Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển trong miền thời gian; Các kỹ thuật thiết kế bộ quan sát trong trường hợp không sử dụng cảm biến; Các kỹ thuật điều khiển nâng cao: Điều khiển tối ưu, điều khiển bền vững.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

15. Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô       

- Số tín chỉ: 05

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: TKMH

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý động cơ đốt trong, động lực học và kết cấu động cơ đốt trong, lý thuyết ô tô, tính toán thiết kế ô tô 1.

- Nội dung học phần: Học phần cung cấp kiến thức về: Các khái niệm cơ bản về bảo dưỡng và sửa chữa; Hao mòn và hư hỏng của các chi tiết và cơ cấu trong ôtô trong quá trình sử dụng; Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa; Công nghệ chẩn đoán và bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị như động cơ và hệ truyền lực, hệ chuyển động, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống điện của ô tô…; Khái niệm và phương pháp thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

16. Xe chuyên dụng 

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: không.

- Nội dung học phần: Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về công dụng, yêu cầu, phân loại và cấu tạo của ô tô chuyên dụng; kết cấu và nguyên lý làm việc của các hệ thống công tác của các loại ô tô chuyên dụng. Học phần cũng giới thiệu cách tính toán một số thiết bị và hệ thống công tác cần thiết của ô tô chuyên dụng.

- Tài liệu tham khảo:

17. Trang bị điện ô tô

 - Số tín chỉ: 04

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học:không

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện.

- Nội dung học phần: - Giới thiệu chung về trang bị điện trên ô tô

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện tử trên ô tô. Cấu tạo, kí hiệu, nguyên lý làm việc của một số linh kiện điện tử cơ bản thường được trang bị trên ô tô: điện trở, tụ điện, cuộn cảm, diode, transistor…

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các thiết bị điện sử dụng trên ôtô; những hỏng hóc thường gặp, cách kiểm tra và phương pháp khắc phục . Đó là các hệ thống: ắc quy, máy phát điện, tiết chế, khởi động, đánh lửa, ánh sáng, bảo vệ, điều hoà....

- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về một số hệ thống được trang bị trên ô tô hiện đại: hệ thống truyền lực tự động, hệ thống phanh điều khiển bằng điện tử…

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

18. Công nghệ lắp ráp ô tô  

- Số tín chỉ: 03

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: BTL

- Học phần: Bắt buộc

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần kết cấu ô tô; Công nghệ  tạo hình ô tô.

- Nội dung học phần: Học phần trình bày những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò của công nghệ lắp ráp, các phương pháp đảm bảo độ chính xác lắp ráp, hình thức tổ chức lắp ráp, cơ sở thiết kế các nguyên công lắp ráp và quy trình công nghệ lắp ráp ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

19. Đồ án tốt nghiệp 

- Số tín chỉ: 06

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: Đồ án Tốt nghiệp

- Học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần trong chương trình đào tạo.

- Nội dung học phần: Học phần này định hướng cho sinh viên các kiến thức về: Chọn đề tài tốt nghiệp, xây dựng đề cương sơ bộ, thu thập tài liệu, số liệu phục vụ cho đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu và xử lý các số liệu, xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết, triển khai nội dung nghiên cứu theo đề cương dưới sự hướng dẫn của giáo viên, viết bản thuyết minh, xây dựng các bản vẽ thiết kế, chuẩn bị bản thuyết trình bảo vệ trước hội đồng chấm thi tốt nghiệp.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

20.Chuyên đề 1 : Hệ thống truyền lực ô tô 

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: 0

- Học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã kết thúc các học phần thuộc nhóm kiến thức cơ cở ngành.

- Nội dung học phần: Chuyên đề Thiết kế hệ thống truyền lực ô tô cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về truyền động của cơ cấu di chuyển của ôtô từ li hợp - hộp số - cát đăng - cầu chủ động - bán trục - bánh xe. Giúp cho người học nắm vững cấu tạo, yêu cầu, và phân loại của các bộ phận của hệ thống truyền lực nêu trên. Đồng thời phân tích kết cấu, tính toán, thiết kế, xác định các thông số cơ bản, cũng như các nguyên tắc điều khiển của các phần tử trong hệ thống truyền lực ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

21.Chuyên đề 2: Thiết kế kết cấu ô tô

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: 0

- Học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã kết thúc các học phần thuộc nhóm kiến thức cơ cở ngành.

- Nội dung học phần: Chuyên đề trình bày phương pháp tính toán lựa chọn kết cấu khung vỏ ô tô, trình tự thiết kế khung vỏ ô tô và nội dung tính toán chủ yếu khi thiết kế khung vỏ  ô tô.

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

22.Chuyên đề 3: Chế tạo, lắp ráp, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

- Số tín chỉ: 02

- Bài tập lớn/ Thiết kế môn học: 0

- Học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã kết thúc các học phần thuộc nhóm kiến thức cơ cở ngành.

- Nội dung học phần: Chuyên đề trình bày các nội dung cơ bản về thiết kế công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô trên cơ sở tổng hợp các kiến thức ở các học phần công nghệ chế tạo, công nghệ lắp ráp, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô. 

- Tài liệu tham khảo:

Đang cập nhật

Liên kết Website