Giới thiệu bộ môn kỹ thuật Ô tô

Theo quyết định số trường ĐH Hàng Hải Việt Nam Bộ môn Kỹ thuật Ô tô được thành lập thuộc Khoa Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ: Quản lý cán bộ, viên chức trong Bộ môn; đảm bảo chương trình giảng dạy cho chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô (D122), nghiên cứu khoa học theo kế hoạch công tác của Khoa và Nhà trường. Ngày 22/05/2015 theo quyết định của trường ĐHHHVN, bộ môn Kỹ thuật Ô tô của Khoa Cơ khí cùng với các bộ môn Máy nâng chuyển, Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật nhiệt lạnh được nhà trường sát nhập lại với nhau thành lập lên Viện Cơ khí – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Bộ môn Kỹ thuật ô tô gồm 6 giảng viên, trong đó có 01 giáo sư, 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ và 02 kỹ sư, chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô. Hiện nay bộ môn đảm nhận 25 học phần, quản lý trên 50 sinh viên mỗi khóa của chuyên ngành Kỹ thuật ô tô. Quản lý và sử dụng nhiều thiết bị máy móc thí nghiệm hiện đại.

Các giảng viên thuộc bộ môn có năng lực chuyên môn tốt, luôn luôn học tập, nghiên cứu để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hàng năm, các giảng viên trong bộ môn đều tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đăng bài báo khoa học tại các tạp chí, hội nghị uy tín trong và ngoài nước. Hiện nay bộ môn hiện có 02 giảng viên đang thực hiện chương trình nghiên cứu sinh tại Việt Nam và Đức, 01 giảng viên đang học cao học tại Thái Lan. Chiến lược phát triển của bộ môn tập trung phát triển mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, gắn giảng dạy với thực tế, giúp sinh viên có khả năng độc lập tìm hiểu tài liệu cũng như kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt.

Liên hệ :

-Phòng làm việc: phòng 713 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng.

-Email: kythuatoto.vck@vimaru.edu.vn

-Facebook : KTO-VIMARU

Liên kết Website