Giới thiệu bộ môn kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh được thành lập thuộc Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ: phụ trách giảng dạy cho sinh viên thuộc chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và các học phần liên quan thuộc Khoa Cơ Khí, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch công tác của Khoa và Nhà trường. Ngày 22/05/2015  bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh của Khoa Cơ Khí cùng với các bộ môn Máy nâng chuyển, Kỹ thuật ôtô và Kỹ thuật nhiệt lạnh của Khoa Cơ khí cùng với các bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Cơ điên tử, Công nghệ và Vật liệu, Nguyên lý – Chi tiết máy thuộc viện Khoa học Cơ sở được nhà trường sát nhập lại với nhau thành lập lên Viện Cơ khí – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh bao gồm 10 cán bộ công nhân viên, trong đó có 01 phó giáo sư, 01 tiến sỹ, 06 thạc sỹ và 02 kỹ sư chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh. Hiện nay bộ môn đảm nhận 24 học phần, quản lý khoảng 100 sinh viên chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh. Quản lý và sử dụng nhiều thiết bị máy móc thí nghiệm hiện đại.

Các giảng viên thuộc bộ môn có năng lực chuyên môn tốt, luôn luôn học tập, nghiên cứu để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo sinh viên tốt nhất. Hàng năm, các thành viên đều tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đăng bài báo khoa học tại các hội nghị uy tín trong và ngoài nước. Hiện nay bộ môn hiện có 01 giảng viên đang thực hiện chương trình nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc. Chiến lược phát triển của bộ môn là ngày càng phát triển mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, gắn giảng dạy với thực tế từ đó giúp sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí có đủ kiến thức và kỹ năng để có cơ hội cạnh tranh cao trong môi trường lao động toàn cầu.

Liên hệ: Phòng làm việc: phòng 701 tầng 7 nhà A6, 484 Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng.

Liên kết Website